วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง

นางสาวอารียา มะยะ 
รหัสนักศึกษา 5111116086 หลักสูตรสังคมศึกษา
การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานอดิเรก  อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนัง
สีที่ชอบ สีเขียว
คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยการเรียรู้จากอดีต เพื่อประสปผลในอนาคต